Favbet
Metallica с Симфоническим Оркестром Tribute Show 2.0
12 February Friday, 19:00
Muzychno-Dramatychnyy Teatr Uzhhorod, L'va Tolstoho St, 12
Buy tickets
Національний Балет Грузії «СУХІШВІЛІ»
24 February Wednesday, 19:00
Muzychno-Dramatychnyy Teatr Uzhhorod, L'va Tolstoho St, 12
Buy tickets
Pre-order